NİÇİN YARATILDIK?

Darwinciler ile Yaratılış teorisine inananlar, sürekli ‘nasıl yaratıldık’ sorusu üstüne yoğunlaşmışlardır. Ben ise, farklı bir soru sormak istiyorum. Neden yaratıldık?
Tehlikeli bir soru olduğunu itiraf etmeliyim. Sordum: Allah insanları niçin yarattı?
Bu tehlikeli soruya, bir yanıt gelmedi çünkü yanıt, içselleşmeyen İmân için zedeleyici kelimeler taşımaktaydı. Zarîyat suresi 56ncı ayet de Allah, “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.” demektedir. Bu ayetin meâllerine göz gezdirdiğimde yaklaşık olarak aynı cümleleri gördüm. Bazı çevirilerde ‘ibadet etsinler’ kelimeleri geçmesine rağmen, gerçek şu gibi görünüyordu. Allah kendisine kul yaratmıştır, başka bir şey değil. Peki gerçek böyle midir?

İncelemeye çalışalım.
Bu konuyu insanlığa gelen vahiyleri incelemeden, içselleştirmeden anlamak ve anlatmak mümkün değildir.
Kutsal olarak bildiğimiz kitaplar, yaşam ve ibadet şeklimizi belirlemek için mi yazılmıştır? Tabii ki öyledir ancak, bu kadar basit değildir. Eğer Tanrı, bizim anladığımız şekilde kendisine tapacak, secde edecek kullar yaratmak istese idi, insan fıtratında yapacağı küçük bir değişiklik ile bunu halleder, vahye gerek dahi kalmazdı.
Vahyi, Alîmlerin açıklamalarından biraz farkla ele almaya çalışalım. Vahiy, Peygamberlere ilham ile gelmekte, Allah’ı dinlemesini bilen kullarına kendi sözlerini fısıldamaktadır. Peki bu fısıltıyı sırf Kutsal Kitaplar ile mi sınırlı tutmuştur. İslam’da vahiy Kur’an ile sınırlı ise, Mevlâna, Taptuk Emre, Yunus Emre, Hallac’ı Mansur, Hacı Bektaş’ı Velî, içsel gelişimlerine ve eğitimlerine nasıl devam etmişlerdir?
Allah, yarattıkları ile konuşmaya devam etmektedir. Artık Kitaplar vasıtası ile değil, ilhâm ile, kendi ruhu ile konuşmaya devam etmektedir. Duymasını bilenlere!
SECDE – 9
Sonra onu tesviye edib içine ruhundan nefh buyurdu ve sizin için o işitmeyi, o görmeleri ve gönülleri yaptı, siz pek az şükrediyorsunuz
Mezmur 48:14…….Allah daima ve ebediyen bizim Allahımızdır; Ölüme kadar o bize yol gösterecektir.
2 Petrus 1:20-21…Kutsal Yazılarda…insanın isteğinden kaynaklanmadı…Kutsal Ruh’ça (Ruh’ûl Kuddüs) yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.
Allah insanları kendisine sadece kulluk etsin diye yaratmışsa, niçin kendi Ruhunu üflemiştir, niçin kendi sözlerini insanların yüreğine yazma ihtiyacı duymuştur?
Robot yaratan Tanrı niçin kendi ruhunu insanlara üfledi?
O halde Rahman’ın yaratma amacı, kendisine ibadet etmek için robot yaratma olmamalı idi.
Şimdi, Allah’ın insanlara imza atarak verdiği emirlerden bir tanesine bakalım. Malûm, Rab Yahwe Musa’ya tabletler halinde 10 emri vermiştir.
Emir 2:Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın.
Musa bu emri aldığında, kavminin eski alışkanlıklarına dönerek bir altın buzağı yaptığını, ona taptığını gördü.
İnsanlar, güce ve zenginliğe tapma alışkanlığını değiştirmemiştir. Kendini inançlı kabul eden bir çok kişi, insan yapımı putlara tapmaya, o putları edinmek için ‘herşeyi’ yapmaya, bu putların önünde secde etmeye devam etmektedir.
Çok para kazanmak, güzel bir eve sahip olmak, çocuklarının geleceğini sağlama almak için mal varlığının şart olduğuna inanmak, güzel ve hızlı araba, bol para! Bunların tamamı insan yapımıdır ve insanların değer kazanması için sahip olması gereken nesnelerdir. İNSAN YAPIMIDIR.
O halde, Musa’nın dağda aldığı ile Hz. Muhammed’in vahiy olarak aldığı emir aynıdır. “İnsan yapımı putlara tapmaktan vazgeçin”
Yaratıcının insanları yaratma sebebi nedir sorusuna dönersek, yanıtı çok daha basittir.


İnsan, bu yaratılışın-oluşumun sadece küçük bir tanesidir. Yaratıcı olduğunu bildiğimiz güç; ismine ne dersek diyelim, adı üstünde Yaratıcıdır. Yaratıcıya “niçin yarattın” diye sormak, yağmura “neden yağdın” rügara “neden estin”, anneye “niçin doğurdun” demek kadar abestir.
Yaratıcı Yaratır, yoksa yaratıcı olmaz.
Dostlukla

Erdal Gökmen


Lütfen Yorum Yazin